10.07.2019.

Studia Patrum ISSN 1789-1299

       

   Studia Patrum IX [megjelenés alatt]

   Studia Patrum X [cikkek beérkezését várjuk 2019. október 31-ig]

 

horizontal rule

A Szerkesztő Bizottság

Adamik Tamás, Baán István, Bugár M. István, D. Tóth Judit, Geréby György, Heidl György, Kendeffy Gábor, Nagy Levente, Perendy László,

Somos Róbert.

Korábbi tagok: Orosz Atanáz, Pesthy Monika, †Sághy Marianne

A Szerkesztő Bizottság szervezeti és működési szabályzata

 1. A Szerkesztő Bizottság (SzB) feladata a kötetek szakmai színvonalának biztosítása: felkéri a kötetek szerkesztőit és a felkért szerkesztőkkel egyetértésben kijelöl cikkenként 2 lektort. A lektorok az adott írás témájának magyar szakértői közül kerülnek ki, a megjelentethetőségre vonatkozó véleményüket és javítási javaslataikat az alább mellékelt szempontok alapján írásban, név nélkül küldik meg a SzB-nak. Eltérő vélemények esetén a SzB harmadik lektort kér fel.
   
 2. A SzB továbbá az időben történő publikálás feltételeinek megteremtésében kihasználja kapcsolatait, lehetőségeit.
   
 3. A SzB-ot a Társaság Elnöksége 2006. június 30-i ülésén állította fel a következő tagokkal: Adamik Tamás, Baán István, Bugár M. István, Heidl György, Kendeffy Gábor, Perendy László, Pesthy Monika.
   
 4. A megbízatás két évre szól, az aktuális Elnökség tetszőlegesen meghosszabbíthatja.
   
 5. Az Elnökség 2008. június 27-i ülésén (Kecskemét) megállapodott, hogy a Bizottság tagja hivatalból a teljes Elnökség.
   
 6. A Bizottság Elnökét, aki a SzB-ot képviseli, az állásfoglalásokat aláírja a SzB választja nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
   
 7. Vitás kérdésekben a Bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén Elnökének szavazata döntő
   horizontal rule

  MELLÉKLET

  A következő bevett szempontok alapján kérjük a lektorok véleményét, átdolgozási javaslatait:
  - naprakész nemzetközi szakirodalom használata
  - a szakirodalommal vitatkozó önálló tézis/interpretáció kidolgozása
  - forrásokra támaszkodó világos érvelés
  - a választott téma és szövegegyüttes relevanciája a kötet témájához
  - hivatkozások egyértelműen követhető és a stíluslapnak megfelelő volta.

   

Utoljára frissítve: 2019.07.10.