Magyar Patrisztikai Társaság logo

 

12.07.2019.

 

Studia Patrum VII

Vallás és hatalom

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIII. konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett változataiból

        szerk. Bugár M. István, Gyurkovics Miklós

A Magyar Patrisztikai Társaság és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola közös kiadványa

2017.

 
 

TARTALOMJEGYZÉK

 Bugár M. István

Előszó

 

A Magyar Patrisztikai Társaság XIII. konferenciájának programja

Baán István

Konstantin mint koinosz episzkoposz: vallás a hatalom vagy hatalom a vallás szolgálatában?

Morani, Moreno

Constantinus edictuma: szövegkritikai javaslatok és megjegyzések

Nagy Levente

Vallás és hatalom kapcsolata a pannoniai provinciákban az első tetrarchiától Nagy Konstantin időszakáig.

Gyurkovics Miklós

A törvény értelmezése Alexandriai Philónnál és Alexandriai Kelemennél

Ötvös Csaba

Királyok és királynélküliek: Hatalom, teológia és antropológia az antik gnózis hagyományaiban 

Somos Róbert

Órigenész, a politikai hatalom kritikusa.

Bugár M. István

Hippolütosz és az eszkatológia: Nagy Konstantin előtt és után

Perendy László

A lelki hatalmat gyakorlók erényei:  Szent Ambrus De officiis ministrorum c. művének forrásai

D. Tóth Judit

Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika? Nüsszai Gergely beszéde Aelia Flacilla császárné halála alkalmából

Adamik Tamás

Fulgentiusnak, Ruspae püspökének vitái a vandál királyokkal.

Siklósi István

A szkíta theopaszkita formula fogadtatása a latinok körében

Vassányi Miklós

Szergios, Szóphroniosz, Maximosz: Birodalmi egyházpolitika és ortodox krisztológia ütközése a monothelétizmus-vitában

 

 

 

Utoljára frissítve: 2019.07.12.