Magyar Patrisztikai Társaság logo

 

12.07.2019.

 

Studia Patrum VIII

AZ EGYHÁZATYÁK A REFORMÁCIÓ ÉS AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORÁBAN

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett változataiból

        szerk. D. Tóth Judit és Papp György

A Magyar Patrisztikai Társaság és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó közös kiadványa

2019.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ

A KONFERENCIA PROGRAMJA

AZ EGYHÁZATYÁK A REFORMÁCIÓ ÉS AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORÁBAN

Takács László: A protestantizmus első századának Szent Jeromos-kritikája
Ittzés Gábor: „... inter Episcopos Gallie haud dubie sanctissimus":Szent Márton-hivatkozások Luthernél

Papp György: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog

Czentnár Simon: Hasonlóságok és különbségek Ágoston és Kálvin János hermeneutikájában
D. Tóth Judit: A Nagy Szent Baszileiosznak tulajdonított 38. levél kora újkori recepciója: Nüsszai Szent Gergely: Ad Petrum [fratrem] de differentia essentiae et hypostaseos
Pásztori-Kupán István: Az óegyházi ökumenikus zsinatok száma és tekintélye a Második Helvét Hitvallásban
Geréby György: „Ez tehát az igazi egyetemes hit, tanítás és vallás, amelyben semmiféle újdonság nincsen" A wittenbergi lutheránus teológusok és II. Jeremiás konstantinápolyi pátriárka levélváltása
Adamik Tamás: Egyházatyák Pécseli Király Imre Bevezetés a retorikába című művében

ÁBRÁZOLÁSOK, SZÖVEGEK, ÉRTELMEZÉSEK

Somos Róbert: Hogyan látta Mózes az Űr hátát? Az Exodus 33,23 patrisztikus értelmezései
Kendeffy Gábor: Az ember, a bűn és a semmi Szent Ágostonnál
Nagy Levente: Mitológiai és bibliai alakokkal díszített ókeresztény ládikaveretek értelmezési problémái

Vassányi Miklós: Ál-Areopagita Szent Dénes: Isten nevei IX. Fordítás, bevezetés, magyarázatok

 

Utoljára frissítve: 2019.07.12.