12.11.2018.

 

The Fifth Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

Creator, Creation, Creature.

29th June - 3rd July 2005.

Scholae piae, Kecskemét

[This page is under construction. For English/French/German/Italian titles of papers see the abstracts, where available {click on title}]

 

Thursday

10.00: Baán István: Megnyitó

I. session; Chair: BAÁN ISTVÁN
10.30: Boudewijn Dehandschutter (Leuveni Katolikus Egyetem)
    The Valentinian view on Creation according to the Adamantius
10:50: discussion
11.00: Perendy László (PPKE)
    A teremtés teológusa. Antiokhiai Theophilosz Isten kezeművéről
11.20: discussion
11.30: coffee break
12.00: Adamik Tamás (ELTE)
    Teremtés az Apophaszisz megalé szerint (Hippol. Refut. 6,9-16)
12.20: discussion
12.30: Ötvös Csaba (ELTE)
    Teremtő tudatlanság? Démiurgosz-interpretációk a gnósztikus kódexekben
12.50: discussion

13.00: Lunch

II. session; Chair: ADAMIK TAMÁS
15.30: Geréby György (ELTE)
    A "semmiből teremtés" kialakulása
15.50: discussion
16.00: Peres Imre (Komáromi Selye János Egyetem)
    A legkorábbi görög nyelvű ókeresztyén epitáfiumok
16.20: discussion
16.30: Sándor Balázs
    Testté dermedt lelkek. Órigenész teremtés-teológiája a Gen 1-2 értelmezésében
16.50: discussion
17.00: coffee break
17.20: Somos Róbert (PTE)
    Az isteni erő Órigenész megváltáselméletében
17.40: discussion
17.50: Kendeffy Gábor (KRE)
    A Teremtő és képmása a Pszeudo-Klementinumokban
18.10: discussion
19.00: Dinner

Friday

III. session; Chair: PERENDY LÁSZLÓ

10.00: Tóth Judit (DE)
    Hol van a Paradicsom? Az Édenkert "lokalizálása" a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében
10.20: discussion
10.30: Kránitz Mihály (PPKE):
    A teremtés értelmezése a szíriai atyáknál
10.50: discussion
11.00: Fehér Bence (KRE)
    A teremtés Pannoniából nézve. Szövegkritikai problémák Victorinus De fabrica mundijában
11.20: discussion
11.30: coffee break
12.00: Kiss Sebestyén (DE)
    A teremtő Isten és az ember viszonya Arnobiusnál
12.20: discussion
12.30: Heidl György (PTE)
    Természetfilozófia és teremtés (Szent Ambrus és Szent Ágoston)
12.50: discussion

13.00: Lunch

15.30-17.00: A MAGYAR PATRISZTIKAI TÁRSASÁG közgyűlése
17.00: Múzeumlátogatás: A térkép — a történelem szemüvege, Kecskemét, Református Ókollégium
19.00: Dinner, with table music
 

Saturday

IV. session; Chair: SOMOS RÓBERT

10.00: Frenyó Zoltán
    Szent Ágoston időfelfogása és a fizika időfogalmai
10.20: discussion
10.30: Nótári Tamás (KRE)
    Az univerzum képe Aethicus Ister Cosmographiájában
10.50: discussion
11.00: coffee break
11.30: Németh Csaba (CEU)
    Az Areopagita, a latin mystica theologia és Thomas Gallus
11.50: discussion
12.00: Zsigmond Benedek
    A Teremtő tisztelete az örmény liturgiában
12.20: discussion
12.30. Nagy Levente (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
    Emberáldozat, jóslás, mágia, szellemidézés a Mithras-misztériumokban?
    Vulgáris vádak, vagy a teremtő Mithras és a beavatott teremtmények közötti kommunikáció eszközei?


13.00: Lunch

V. session; Chair: PERES IMRE

15.30: Dózsa László Attila:
    "A mindenség modellje, áll a templom"
15.50: discussion
16.00: Bugár István
    A természet szent könyve
16.20: discussion
16.30: Baán István
    A phüszisz fogalma a VI. századi vitákban
16.50: discussion
17.00: Pesthy Monika (AVKF)
    Az angyalok teremtése Pszeudo-Epiphaniosz Hexaémeronjában
17.20: discussion
17.40: Closing address: Baán István, President, Czeglédi Zsolt prior

19.00: Dinner
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACTS

István M. BUGÁR: The Scripture of Nature
Christian tradition has often been blamed in modernity for hindering scientific progress and in post-modern ecological discussions for promoting the scientific-technical attitude exploiting nature. In fact, the ancient Christian view of the natural world, as it appears in fourth-century patristic sources, is distinct both from the archaical.classical animistic and fro the modern technical approach. A characteristic feature ot this attitude is viewing nature as parallel to the Holy Scripture. This is a sacramental, or mystical approach.
I my paper I consider a restricted group of mainly fourth and fith century Christian authors: the biographical-anacdotical literature about the desert-fathers, and the Syriac fathers, especially Ephrem of Nisibis, while pointing out the presence of a similar idea in eralier Jewish-Christian, and contemporary pagan literature. I discern the following chapteres in the book of nature: (1) the cosmic (or teleological) argument for the existence of God (2) the natural law (3) salvation history form Paradise to restoration;concluding with a less common notion (4) nature as a liturgical book.

 

 

Last modified: 25.06.2013.